Menu

Workshops

   = de tekens van de 8 kosmische krachten

= Paqua = de kosmische spiralende krachten

Fusion I, II en III

Fusie is een onderdeel van de Universal Healing Tao. In de fusie trainingen versterken we ons lichaam met de energieën van de 8 natuurkrachten van ons innerlijk en uiterlijk Universum. Ons fysieke-, emotionele-, denkcentrum wordt evenwichtiger. 

Workshop Fusion I en Fusion II op zaterdag dd 13 januari””18 werd goed beoordeeld en er is belangstelling voor verdieping

Fusie I word opgebouwd uit een aantal stappen. Hiermee fuseer je energie uit je organen, klieren, botten, zintuigen en emoties in werkbare spiralende krachtvelden. Deze werkten als middelpuntzoekende krachten, Paqua””s genoemd. Zo ontstaat met enige oefening een parel, die we in de innerlijke kosmische kringloop brengen. Deze parel trekt vervolgens de aarde-, kosmische- en universele energie aan. In fusie II gebruiken we de parel om de positieve energieën in de organen te intensiveren en te versterken. De parel wordt krachtiger en vulde zich met “compassie”energie. Dit word onze emotionele schoonmaak.

Workshop Fusie III Op zaterdag d.d. 27  januari””18 werd goed beoordeeld en er is belangstelling voor verdieping

Fusie III
In Fusie III brengen we de yin en yang energie in balans. We openen in ons lichaam opnieuw kanalen. Eén paar Yin en één paar Yang kanalen. De midden kracht van de Yuan Chi wordt voelbaar. Oorzaak, handeling en gevolg. De drie éénheid, the triple one. Nu het lichaam zo open en schoon is, heeft het bescherming nodig. Ook hiervoor gebruiken we de compassie parel om verder te gaan. Word je bewust van je scheppende universele verbindende kracht.

Workshop Swabhawat 

Een workshop “Denk en Voel trainging” met praktische oefeningen gebaseerd op de Swabhawat en Tao. De korte weg tot wijsheid. Bij veel mensen heeft het denkhoofd zich gevormd in één eenzijdige afgescheiden werkelijkheidsbeleving. Maar wat is denken? En denken doen we niet alleen in het hoofd. De buik en ons hart hebben ook hersenen, kunnen denken en voelen en lossen ook problemen op.  En wat is bewustwording? Wat zijn de levenswetten zoals de wet van oorzaak en gevolg die geen begin, einde of begrenzing kent. Veel mensen willen liever niet veranderen en zich blijven hechten aan vormgebondenheid. Als jij je hecht aan de vormen wereld uit behoud- en hebzucht zal het leven zich spiegelen in het verlies ervan. Daarom is de eenzijdig-vorm-gehechte denker de doder van het werkelijke en de beschermer van het onwerkelijke. Dit eenzijdige denken veroorzaakt, verstarring, blokkering, angst, pijn, ziekte en een korter leven. leer je daarom vrij  maken van eenzijdigheid. Eenheidsdenken dwz de begrepen verschilsbewustwording dat alles in de kern uit drie krachten bestaat, geeft de sleutel tot het Universum.

 Lichaam
 Spiegel+ Verschilsbewust  Spiegel-
Spirituele lichaam eeuwig kern  afgesch. ik/tijd
Wijsheid lichaam ma-at kern angst/begrensd
Denk lichaam scheppend kern belemm. overtuiging
Spiegel lichaam tweezijdig kern  eenzijdig beeld
Ziele lichaam liefde kern grimmig/koud
Zinne lichaam empathie kern hebzucht
Levens lichaam vitaal kern  stijf/moe/ziek