Menu

De kracht van Denken

De kracht van Denken

Leer de grondslag van het leven kennen. Een workshop “Denk en Voel training” met praktische oefeningen gebaseerd op de Swabhawat (de korte weg tot de wijsheid) en de Healing Tao. Heeft jouw denkhoofd ook een eenzijdig afgescheiden werkelijkheidsbeleving? Kreeg het tast-bare en redeneer-bare ook de overhand? De eenzijdig denkende mens verloor het midden van het midden. De denker werd de doder van het werkelijke en de beschermer van het onwerkelijke.

Denken en Voelen met heel ons wezen

Maar wat is denken en voelen? Het ding op zich kunnen wij niet kennen. Het éne verwekt juist het andere vanwege het 3e deel. Het pad van het midden bestaat uit het samengaan van hoofd, hart en buik. De buik en het hart hebben namelijk ook een oplossend vermogen. En heb je wel eens afgevraagd wat bewustwording feitelijk betekent?

Vrij maken van denk en voel-eenzijdigheid

Veel mensen hebben zich gehecht aan vormgebondenheid terwijl wij juist leven vanuit het vormloze! Hoe meer je hecht aan vormbezit, hoe meer je verliest aan levensvreugde. Dit eenzijdige denken veroorzaakt, verstarring, pijn en angst voor het einde. Eenheidsdenken is de bewustwording dat alles in de kern uit drie krachten bestaat en onsterfelijk is. Dit geeft de sleutel tot het Universum, het Midden van het midden in onbegrensde mogelijkheden.

Info workshops volgt.