Voel en Denk training

Denk en Voel training

WORKSHOPS VANAF SEPTEMBER 2018. Info volgt.

Een workshop “Denk en Voel training” met praktische oefeningen gebaseerd op de Swabhawat (de korte weg tot de wijsheid) en de Healing Tao. Bij veel mensen heeft het denkhoofd  zich gevormd tot een eenzijdig afgescheiden werkelijkheidsbeleving. Het tast-bare en redeneer-bare kreeg de overhand. Het onzichtbare, vormloze  zou dan niet werkelijk zijn. En hier ging het werkelijk mis. Velen werden vormdienaren. De eenzijdig denkende mens verloor het midden. De denker werd de doder van het werkelijke.

Denken en Voelen met heel ons wezen

Maar wat is denken? Het ding op zich kunnen wij niet kennen. Het éne verwekt juist het andere vanwege het “noodwendige” midden. Het pad van het midden bestaat uit het samengaan van hoofd, hart en buik. De buik en het hart hebben namelijk ook een oplossend vermogen. En heb je wel eens afgevraagd wat bewustwording eigenlijk is?

Vrij maken van denk en voel-eenzijdigheid

Veel mensen hebben zich gehecht aan vormgebondenheid terwijl wij juist leven vanuit het vormloze! Hoe meer je hecht aan vormbezit, hoe meer je verliest. De eenzijdig-vorm-gehechte denker is de doder van het werkelijke en de beschermer van het onwerkelijke. Dit eenzijdige denken veroorzaakt, verstarring, pijn, lijden en angst voor het einde. Eenheidsdenken is de bewustwording dat alles in de kern uit drie krachten bestaat. Dit geeft de sleutel tot het Universum, het Midden van het midden in onbegrensde mogelijkheden.