Swabhabat

Denk en Voel training

Een workshop “Denk en Voel training” met praktische oefeningen gebaseerd op de Swabhawat en de Healing Tao. De korte weg tot wijsheid. Bij veel mensen heeft het denkhoofd zich gevormd tot één eenzijdige afgescheiden werkelijkheidsbeleving. Namelijk het werkelijke van het waarneembare, het tastbare. Het onwaarneembare zou dan niet werkelijk zijn. En hier ging het werkelijk mis. De eenzijdig denkende mens is het midden kwijt geraakt. De denker is daarom de doder van het werkelijke geworden.

Denken met heel ons wezen

Maar wat is denken? Het ding op zich kunnen wij niet kennen. Het éne bestaat juist aan het andere vanwege het noodzakelijke midden waardoor noodwendig de tegendelen wederkerig ontstaan. En denken doen we niet alleen in het hoofd. De buik en ons hart hebben ook hersenen, kunnen denken en voelen en lossen problemen op.  En wat is bewustwording? Wat zijn de levenswetten zoals de wet van oorzaak en gevolg? Deze wet die geen begin, einde of begrenzing kent.

Vrij maken van eenzijdigheid

Veel mensen willen liever niet veranderen en zich blijven hechten aan vormgebondenheid. Als jij je hecht aan de vormen wereld uit behoud- en hebzucht zal het leven zich spiegelen in juist het verlies van die vorm. Daarom is de eenzijdig-vorm-gehechte denker de doder van het werkelijke en de beschermer van het onwerkelijke. Dit eenzijdige denken veroorzaakt, verstarring, blokkering, angst, pijn, ziekte en een korter leven. leer je daarom vrij maken van eenzijdigheid. Eenheidsdenken dwz de begrepen verschilsbewustwording dat alles in de kern uit drie krachten bestaat, geeft de sleutel tot de Natuur, het Universum, het Midden.