Menu

Preventieve Gezondheidszorg

Langer gezond leven

“De arts van de toekomst zal geen medicijnen voorschrijven, maar zijn patiënten belangstelling bijbrengen voor zorg voor het lichaam, voor een gezonde voedingswijze en voor de oorzaak en het voorkómen van ziekte.” Aldus Thomas Edison, 1847-1931, uitvinder van de gloeilamp.

Het paard voor de wagen spannen

Veel mensen gebruiken een groot deel van hun levenskracht om zoveel mogelijk geld te verdienen. Weinigen besteden aandacht aan de helende kracht van de interne organen om gezond en gelukkig te leven. Onze organen zijn echter de transformatoren van onze fysieke, mentale, emotionele en geestelijke gezondheid. Als dan na veel stress de levensenergie in de organen op is, volgt uitputting en ziekte. Veel van het verdiende geld gaat op aan noodzakelijk medische onderzoek, behandelingen en medicatie. Uiteindelijk wordt de meeste tijd in bed door gebracht. Waarom het paard nog achter de wagen blijven spannen?

Stress

Uit diverse onderzoekingen is gebleken dat bij overmatige spanning en stress een mens vatbaar wordt voor verslaving en ziekte. Harde muziek put je nieren uit, veel beeldscherm roept woede en teleurstelling op en beschadigt je lever. Te veel media prikkelt je milt tot negatief denken en veelal overmatig eten. Ongeduld, arrogantie en haat verkrampt je hart en teveel stress bedrukt je longen. Emoties worden aangemaakt in de organen en hebben weer effect op ons denken en doen. De hersenen zijn weliswaar de directie, de organen doen het werk! Helaas negeren veel mensen hun fysieke intelligentie, zelfwaardering en zelf acceptatie. Onbehagelijke stress wordt veelal diep weggestopt in het lijf waardoor gif- en afvalstoffen zich ophopen. De meeste ziekte komt voort uit die gestagneerde negatieve energie.

Waarin ligt de oplossing

De oorzaak van ziekte is een verstoring in de samenhang tussen mens en natuur, van lichaam en geest.  We kunnen van negatieve energie compost maken en deze gebruiken voor gezonde groei. Als we onze organen opladen met Chi( levensenergie) en deze rondcirkelen ontstaat evenwicht. Dit recyclen en transformeren kun je bereiken met behulp van Healing Tao. Een halfuur Chi Kungs per dag weegt ruimschoots op tegen het leed dat je kunt voorkómen. Alles waaraan je liefde en aandacht geeft, ook in eigen lichaam en geest, groeit en bloeit.

Thuis komen in je buik

Weinig mensen verschaffen zich toegang tot het eigen fysieke- en emotionele lichaam. In de reguliere yoga wordt voornamelijk aandacht besteed aan spier oefeningen. In de Healing Tao yoga staat juist het recyclen en transformeren van de Chi centraal. Uit je hoofd en voelen in je lijf doet ruimte ontstaat om zacht te zinken in het midden van je buik tot zelf acceptatie zonder oordelen. Als dit midden zich heeft geopend gaat Chi stromen. Lichaam en geest verbinden dan jouw helende kracht. Het maakt ons zelfstandig en onafhankelijk.

Ik, Johan Karrenbeld, ben met hart en ziel Tao yoga instructeur bij YogaChi in Heemskerk met 50 jaar les ervaring. Het aanbieden van Healing Tao zie ik als een bijdrage om stress en ziekte in de wereld te verminderen.