Menu

Hypnotherapie

Maak gebruik van je zelf helend vermogen om achter je zelf te gaan staan. Waar je echt in gelooft, gebeurt werkelijk en het gebeurt omdat jij er echt in gelooft. Vind de krachtplek in je midden van je lijf waar je naar verlangt. Dit midden geeft je de toegang en genezing om je denk-problemen op te lossen. Wat zal je leven veranderen als je bij jezelf kunt komen.

Johan is professioneel hypnotherapeut op hbo+ en op hbo medisch kennis niveau met jarenlange praktijkervaring. Hij is ervaringsdeskundige op het holistische gebied van hoofd, hart en buik gezondheid. Hij leert jou de zelf helende krachten van het leven gebruiken en onafhankelijk te worden. Johan past zowel westerse als oosterse Tao-therapeutische inzichten alsmede werkwijzen toe.

Duur van een sessie is een uur. Kosten € 55,00. Drink enige glazen water na een sessie om je losgemaakte gif af te voeren.

Een normaal tarief is rond de € 95,00 voor een sessie. Je kunt dan een deel declareren via de aanvullende verzekering. Johan vindt dit een bureaucratische gedoe. Je geeft eerst geld aan je verzekeringsmaatschappij om het later terug te vragen. Daarom hanteert Johan de korte weg en een laag tarief.

Zie pagina Preventieve gezondheid