Menu

Corona Preventie

Gezondheid, zegt onze regering, mag niet worden afgewogen tegen het economische belang. Niet eerder werd gezondheid zo nadrukkelijk als nr 1 benoemd. Maar wat is gezondheid, laat staan preventieve gezondheid? De medische wereld geeft echter geen aandacht aan de preventieve gezondheid! Zij heeft louter interesse voor ziektebeelden, medicatie en behandeling. En het belang van de farmaceutische industrie? Toch kunnen we gelukkig een beroep doen op de zorg en medici.

Maar hoe zit het dan met die preventieve gezondheid-zorg? Zou het niet beter zijn de verhouding tussen ziekte en gezondheid nader te bezien? En wat betekent zorg en wat houdt dit in? Zorg is toch noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens? Een lang en gelukkig leven heeft toch te maken met goede zorg, gezonde voeding, maat weten en een evenwichtige levensstijl?

In de Healing Tao staat preventieve gezondheid en levensvreugde op nr 1. Hierin wordt ziekte beschouwd als het gevolg van negatieve emoties die energieblokkades veroorzaken. Ook positieve emoties kunnen de balans verstoren zoals teveel verlangen, teveel humor, teveel ontspanning. Ook tevredenheid want dit veroorzaakt geestelijke luiheid. In de Tao wordt het lichaam beschouwd als één geheel en onafscheidelijk aan de kosmische natuur. Fragmentatie of afscheiding van het kosmische geheel veroorzaakt leed, ziekte en vroegtijdig overlijden. Harmonie en evenwicht zijn daarom van wezenlijk belang voor onze gezondheid.

Je kunt je immuunsysteem versterken door de Healing Tao oefeningen en je manier van leven in eigen hand te nemen. Zo kun je werken aan je fysieke, emotionele en spirituele balans. Regel en controle centra bevinden zich merendeels in het hoofd. Gevoelens, ons wezenlijke, zijn gehuisvest in onze organen. Harmoniseer je organen en werk aan je vertrouwen in het leven met:

 • de genezende Chi (levensenergie) in je buik, het centrum van je lijf
 • je thymusklier bewust worden en activeren
 • De Innerlijke Glimlach voor harmonieus voelen en schoon denken
 • De Kosmische Kringloop om je hele lichaam te verbinden en te helen
 • Beenmerg Chi Kung om je witte bloedlichaampjes te activeren
 • De Helende Klanken met aandacht in je
  organen:van negatief:naar positief:in je centrum komen:
  Longenneerslachtigblijmoedigrechtvaardigheid
  Nierenangstmildheidinnerlijke wijsheid
  Leverboosvriendelijk, vergevingsgezindheid
  Hartonrustzelfacceptatieonvoorwaardelijke liefde
  Miltzorgenvertrouwenvoortgang in evenwicht

Eet gevarieerd en gezond met voldoende vitamines zoals B12, C, D en Magnesium. Maak dagelijks een wandeling van een half in de buitenlucht, frisse lucht inademen en zonlicht meepakken. Houd 1,5 meter afstand. En doe leuke dingen en houd maat in angst en stress.